ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

แทกูเทค(ไทยแลนด์) จำกัด

16/177 หมู่ 7 ถ..ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 ประเทศไทย
  • TEL: 662-759-9300, 662-759-9172
  • FAX: 662-759-9173
  • E-mail: info@taegutecthai.co.th
BACK