O TaeguTec

Certyfikat AEO

TaeguTec otrzymał uznany w stosunkach międzynarodowych certyfikat AEO

5 maja 2012 Koreańskie Służby Celne przyznały TaeguTec, jako pierwszemu upoważnionemu przedsiębiorcy przemysłowemu w tym kraju, liczący się w międzynarodowych stosunkach handlowych certyfikat AEO (Authorized Economic Operator).

Certyfikat wydany został przez komitet AEO jako dowód spełnienia przez TaeguTec wymaganych przez certyfikat standardów. W połączeniu z uzyskanym w 2010 roku certyfikatem FTA (świadectwo w zakresie eksportu), obecny certyfikat AEO ugruntowuje status TaeguTec jako globalnego importera-eksportera, mogącego stanowić modelowy przykład dla innych firm w regionie

Certyfikat AEO pozwala firmie TaeguTec na korzystanie z uproszczonych procedur celnych oraz ułatwień przy kontrolach celnych w handlu z krajami należącymi do MRA (Mutual Recognition Arrangement – Układ o Wzajemnym Uznawaniu). Ponadto, łatwiejszy staje się rozwój aktywności firmy na rynkach wszystkich kontynentów.

AEO
Certification

>

What is an AEO?

AEO jest zbiorem zasad postępowania zaakceptowanych przez Światową Organizację Celną, które wywiedzione zostały ze stosownych przepisów amerykańskich, a które ułatwiają handel i zabezpieczają interesy stron w relacjach międzynarodowej wymiany handlowej. Certyfikat przyznawany jest wyłącznie tym firmom, które posiadają autoryzację globalnych służb celnych w zakresie bezpieczeństwa i ochrony logistycznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorstwom zajmującym się eksportem i importem, magazynowaniem oraz przewoźnikom i agencjom celnym.

Certyfikat AEO uznawany jest w 49 krajach, w tym w USA, Japonii, Chinach oraz Unii Europejskiej i stanowi on poświadczenie dla tych przedsiębiorstw, które działają zgodnie z przyjętymi standardami międzynarodowymi, w zgodzie z obowiązującym prawem, spełniają wymogi kontroli wewnętrznej, potrafią zarządzać ryzykiem, posiadają płynność finansową oraz zapewniają bezpieczeństwo i partnerstwo w relacjach handlowych. Firmy posiadające certyfikat korzystają z szeregu ułatwień, co z kolei pozwala na oszczędność czasu i pieniędzy.

 
BACK