O společnosti

Politika jakosti

Kvalita je synonymem pro TaeguTec

Dne 11. 12. 2007 společnost obdržela certifikát kvality AS: 9100, standard pro všechny výrobce a servisní společnosti v leteckém průmyslu. Certifikát zahrnuje požadavky normy ISO: 9001 a standardu leteckého průmyslu ISO: 2000. Systém zajištění kvality vyžaduje vysoký stupeň stability a spolehlivosti ve výrobě komponent pro letecký průmysl, což společnost TaeguTec díky svým moderním výrobním postupům ve vysoké kvalitě beze zbytku splňuje.

Politika jakosti

Díky nepřetržitému systému zajištění kvality a snaze o její další zlepšování předkládá TaeguTec ty nejlepší produkty pro potřeby svých zákazníků.

Cíle kvality

  • Dosažení nulové zmetkovitosti a další rozvoj nejmodernějších technologií.
  • Snaha o dosažení maximálního uspokojení potřeb zákazníků nabídkou služby kompletního servisu.
  • Maximální důvěra zákazníků založená na rychlém opravném či preventivním vyřízení případných reklamací.
BACK