O společnosti

EHS Policy

  • 01TaeguTec je mezinárodní společnost produkující řezné nástroje, wolframový prášek a průmyslové produkty pro automobilový průmysl, letecký průmysl a mnoho dalších odvětví.
  • 02Společnost dodržuje své závazky v ochraně před znečištěním životního prostředí a pro své zaměstnance zajišťuje bezpečná a ergonomická pracoviště.
  • 03Systém ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti má vysokou prioritu ve všech stupních výroby včetně návrhu výrobku a výrobních procesů.
  • 04TaeguTec splňuje všechny příslušné náležité státní I mezinárodní předpisy a ujednání v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
  • 05TaeguTec pravidelně provádí školení svých zaměstnanců za účelem pochopení a přijetí politiky ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti.
  • 06TaeguTec si ve své politice ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti vytýčil konkrétní cíle a neustálým zdokonalováním se snaží zachovávat výše uvedené principy.
BACK