O společnosti

Certifikát AEO

TaeguTec je držitelem mezinárodního certifikátu Oprávněného hospodářského subjektu (AEO)

TaeguTec získal dne 15. května 2012 mezinárodní certifikát Oprávněného hospodářského subjektu (AEO) .

Tento certifikát spolu s certifikátem FTA schváleného vývozce obdrženým v prosinci roku 2010 pevně etabloval TaeguTec jako světovou obchodní společnost, která je vzorem pro další společnosti v regionu.

Jako držitel cetifikátu AEO nyní TaeguTec poskytuje v rámci obchodních řízení zproštění jako například částečné vynechání v procesu kontroly snížení logistických nákladů pomocí zjednudušených procedur mezi zeměmi s dohodami o vzájemném uznávání (MRA). Získává tak výhodu, kterou uplatňuje v rozšiřování svých pozic na trhu.

AEO
Certification

What is an AEO?

AEO je světová ochodní organizace založená na principech ochrany trhu dle obchodního práva USA s cílem harmonizování ochrany trhu a jeho zjednodušení. Uděluje se jen významným subjektům jako například obchodním společnostem, lodní dopravě, dopravcům, skladům zboží a celním úřadům s celosvětovým zákaznickým servisem v oboru logistické spolehlivosti a bezpečnosti.

Certifikát AEO je uznávaným dokumentem ve 49 zemích, například v USA, Japonsku, Číně a EU. Může být uplatněn v zemích, kde jednotlivé subjekty dodržují mezinárodní předpisy včetně právní ochrany, vnitřní kontroly, rizikového managementu, platební schopnosti, bezpečnostního a obchodního řízení. Certifikát přínáší svým držitelům řadu výhod, které jim snižují náklady a šetří čas.

 
BACK